اخبار

بازرسی از بنیاد فرهنگی البرز از سوی دفتر مقام معظم رهبری
بازرسی از بنیاد فرهنگی البرز از سوی دفتر مقام معظم رهبری
۱۳۹۷/۴/۲۳ ادامه مطلب
تهیه مستند برنامه خبرگزاری فارس از مجموعه موقوفه البرز
تهیه مستند برنامه خبرگزاری فارس از مجموعه موقوفه البرز
۱۳۹۷/۳/۲۲ ادامه مطلب
نشانی سالن همایش کانون طه گرگان
نشانی سالن همایش کانون طه گرگان
۱۳۹۷/۲/۱۶ ادامه مطلب
هدیه بنیاد قلم چی به منتخبین و مدعوین
هدیه بنیاد قلم چی به منتخبین و مدعوین
۱۳۹۷/۲/۱۵ ادامه مطلب
آشنایی با کمیته های اجرایی همایش های اهدا جوایز موقوفه بنیادالبرز
آشنایی با کمیته های اجرایی همایش های اهدا جوایز موقوفه بنیادالبرز
۱۳۹۷/۲/۱۵ ادامه مطلب
«  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  »