اخبار

جلسه هماهنگی برگزاری مرحله دوم پنجاه و ششمین سال استانی جایزه بنیاد البرز در استانداری خراسان جنوبی
جلسه هماهنگی برگزاری مرحله دوم پنجاه و ششمین سال استانی جایزه بنیاد البرز در استانداری خراسان جنوبی
۱۳۹۷/۷/۱۸ ادامه مطلب
اولین جلسه هماهنگی برای برگزاری مرحله دوم جایزه موقوفه البرز
اولین جلسه هماهنگی برای برگزاری مرحله دوم جایزه موقوفه البرز
۱۳۹۷/۶/۲۰ ادامه مطلب
ساماندهی سیم های برق ساختمان هفت موقوفه بنیاد فرهنگی البرز
ساماندهی سیم های برق ساختمان هفت موقوفه بنیاد فرهنگی البرز
۱۳۹۷/۶/۲۰ ادامه مطلب
اولین جلسه هماهنگی برگزاری مرحله دوم همایش جایزه موقوفه بنیاد البرز
اولین جلسه هماهنگی برگزاری مرحله دوم همایش جایزه موقوفه بنیاد البرز
۱۳۹۷/۵/۲۲ ادامه مطلب
بازرسی حسابرسان مفید راهبر ( وابسته به دفتر مقام معظم رهبری از موقوفه بنیاد فرهنگی البرز )
بازرسی حسابرسان مفید راهبر ( وابسته به دفتر مقام معظم رهبری از موقوفه بنیاد فرهنگی البرز )
۱۳۹۷/۵/۲۲ ادامه مطلب
«  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  »