اخبار

تقدیر از اقدام نیک اندیشانه دانشمند برگزیده همایش ملی پنجاه و ششمین سال جایزه بنیاد البرز
تقدیر از اقدام نیک اندیشانه دانشمند برگزیده همایش ملی پنجاه و ششمین سال جایزه بنیاد البرز
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ادامه مطلب
نوع، تعداد و میزان جوایز هر گروه از منتخبین
نوع، تعداد و میزان جوایز هر گروه از منتخبین
۱۳۹۷/۱۲/۷ ادامه مطلب
تجلیل از نخبگان علمی کشور در جایزه بنیاد البرز
تجلیل از نخبگان علمی کشور در جایزه بنیاد البرز
۱۳۹۷/۱۲/۷ ادامه مطلب
اعلام جزئیات برگزاری همایش ملی پنجاه و ششمین سال جایزه بنیاد البرز
اعلام جزئیات برگزاری همایش ملی پنجاه و ششمین سال جایزه بنیاد البرز
۱۳۹۷/۱۲/۴ ادامه مطلب
تجلیل از 59 نخبه برتر کشور پنجم اسفند ماه در همایش ملی پنجاه و ششمین سال اعطاء جایزه بنیاد البرز
تجلیل از 59 نخبه برتر کشور پنجم اسفند ماه در همایش ملی پنجاه و ششمین سال اعطاء جایزه بنیاد البرز
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ادامه مطلب
«  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  »