اخبار

واگذاری دو باب واحد تجاری ساختمان 7 بنیاد
واگذاری دو باب واحد تجاری ساختمان 7 بنیاد واقع در خیابان فلسطین
۱۳۹۲/۳/۱۶ ادامه مطلب
واگذاري اسناد رقبات ساختمان هاي بنياد شروع شد
ثبت اسناد
۱۳۹۲/۳/۴ ادامه مطلب
رونمایی رسمی از وبسایت بنیاد فرهنگی البرز
رونمایی رسمی از وبسایت بنیاد فرهنگی البرز
۱۳۹۲/۳/۳ ادامه مطلب
همایش نکوداشت چهره ماندگار وقف مرحوم حسینعلی البرز
برگزاری همایش نکوداشت چهره ماندگار وقف مرحوم حسینعلی البرز
۱۳۹۲/۳/۲ ادامه مطلب
راه اندازی وبسایت بنیاد فرهنگی البرز
راه اندازی وبسایت بنیاد فرهنگی البرز
۱۳۹۲/۲/۱۱ ادامه مطلب
«  ... 41 42  »