اخبار

جلسه با مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش
جلسه با مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش
۱۳۹۸/۳/۲۷ ادامه مطلب
تولید کلیپ معرفی منتخبین و دریافت جایزه در همایش ملی پنجاه و ششمین سال جایزه بنیاد البرز
تولید کلیپ معرفی منتخبین و دریافت جایزه در همایش ملی پنجاه و ششمین سال جایزه بنیاد البرز
۱۳۹۸/۲/۱۷ ادامه مطلب
پیام نوروزی مهندس ارشدی مدیرعامل محترم بنیاد فرهنگی البرز
پیام نوروزی مهندس ارشدی مدیرعامل محترم بنیاد فرهنگی البرز
۱۳۹۸/۱/۱۷ ادامه مطلب
تقدیر از اقدام نیک اندیشانه دانشمند برگزیده همایش ملی پنجاه و ششمین سال جایزه بنیاد البرز
تقدیر از اقدام نیک اندیشانه دانشمند برگزیده همایش ملی پنجاه و ششمین سال جایزه بنیاد البرز
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ادامه مطلب
نوع، تعداد و میزان جوایز هر گروه از منتخبین
نوع، تعداد و میزان جوایز هر گروه از منتخبین
۱۳۹۷/۱۲/۷ ادامه مطلب
«  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  »