اهدا جایزه بنیاد البرز سال 1381

در سال 1381 جایزه بنیاد البرز طی مراسمی  با حضور وزیر محترم آموزش و پرورش به ممتازین رشته های مختلف اهدا گردید
۱۳۹۲/۳/۲۰ بازگشت