ساختمان شماره یازده

قدمت این ساختمان به اواسط سال 1369میرسد که توسط هیئت امناء وقت  خریداری و به منظور توسعه املاک بنیاد فرهنگی البرز استفاده میشود و در آبان  ماه 1375 سند آن به نام بنیاد فرهنگی البرز صادر میشود

 

محدوده جغرافیای این ساختمان عبارت است از شمالا به ملک مجاور از سمت جنوب  به کوچه گودرزی و شرق و غرب  به ملک های مجاور

این ساختمان در ناحیه 1 منطقه 12 شهرداری قرار گرفته است

تعداد کل واحد های این ساختمان 22 رقبه و در 4طبقه قابل استفاده میباشد و همینطور مساحت اعیان آن  1024 متر میباشد

تعداد واحد اداری : 9واحد

تعداد انبار: 12 باب

مسیردسترسی : 1- میدان امام خمینی  خیابان لاله زار نو خیابان منوچهری کوچه گودرزی  

دفتر مجتمع در طبقه2 واقع شده و مدیریت آن برعهده آقای طربخواه  میباشد 

 
 
 
۱۳۹۵/۴/۱۳ بازگشت