ساختمان شماره نه

این زمین که به صورت مدرسه 2 کلاسه  موجود میباشد در شهرستان خمین  و روستای خورزن واقع میباشد تفکرات اولیه جهت خرید  و ساخت این مدرسه مجتمع آموزشی استفاده کودکان و دانش آموزان بی بضاعت و کم بضاعت و گاها  آشکار شدن استعداد های تحصیلی بوده  که متاسفانه بنا به شرایط آنروز  و کم شدن دانش آموزان و مهاجرت اکثر روستائیان به شهر این مدرسه فاقد استفاده میباشد و کم توجهی مسئولین آموزشی شهرستان خمین موجب آسیب دیدگی به این مدرسه شده است

محل قرار گیری : استان مرکزی،شهرستان خمین، روستای خورزن

مساحت عرصه :1800 متر مربع 
 
 
 
۱۳۹۵/۳/۲۹ بازگشت