ساختمان شماره شش

 قدمت و سال ساخت این مدرسه  مربوط به اواسط جنگ تحمیلی یعنی سال  1364 برمیگردد   و در منطقه کیان آباد  اهوازواقع شده است 

تاریخ خریداری زمین و  سند آن مربوط میشود به تیر ماه 1351 که مرحوم البرز زمانی که به علت بیماری در اهواز ساکن بودند این زمین را تهیه و وقف بنیاد فرهنگی البرز مینمایند

آدرس این ساختمان  عبارت است از اهواز کیان آباد بین وهابی و سی متری خیابان احداثی نبش خیابان 15 و 16

مساحت اعیان مدرسه 1494 متر مربع  و نوع کاربری آن  تجاری ،آموزشی میباشد که 10باب مغازه از صنوف مختلف درآن فعالیت مینمایند.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
۱۳۹۲/۳/۴ بازگشت