اسامی هیئت امنا بعد از انقلاب

سید احمد موسوی کندولجی معاون مدرسه رفاه
شهید محمد جواد شرافت نماینده مردم شوشتر که در حادثه انفجار حزب جمهوری اسلامی شهید شدند
اصغر نوروزی معاون وزارت آموزش و پرورش
 
۱۳۹۲/۴/۳۱ بازگشت