اولین هیئت نظار قبل از انقلاب

مرجع تقلید شیعیان در قم- آیت اله العظمی سید کاظم شریعمتداری
رئیس وقت دیوان عالی کشور- جناب آقای عماد الدین میر مطهری
رئیس انجمن شهر تهران - دکتر حسین فرهودی
 
۱۳۹۲/۴/۳۰ بازگشت