برگزاری جلسه هیئت امنای بنیاد فرهنگی البرز با حضور رئیس سازمان اوقاف و مدیر عامل جدید این بنیاد


برگزاری جلسه هیئت امنای بنیاد فرهنگی البرز با حضور رئیس سازمان اوقاف و مدیر عامل جدید این بنیاد

 

جلسه هیئت امنای بنیاد فرهنگی البرز، با حضور حجت الاسلام والمسلمین دکتر خاموشی رئیس محترم سازمان اوقاف و امور خیریه و مهندس حیدر ارشدی مدیر عامل جدید این بنیاد برگزار شد.

حیدر ارشدی مدیر عامل بنیاد فرهنگی البرز در این نشست ضمن ارائه تاریخچه ای از فعالیت های بنیاد فرهنگی البرز در طول مدت فعالیت بنیاد، به تبیین آخرین وضعیت این بنیاد از لحاظ کمی و کیفی پرداخت.

جناب آقای دکتر خاموشی؛ رئیس محترم سازمان اوقاف و امور خیریه نیز ضمن بررسی دقیق وقف نامه و اساس نامه این موقوفه، رهنمودهایی را به مدیر عامل جدید بنیاد فرهنگی البرز ارائه داد. 

شایان ذکر است این جلسه در تاریخ 10 بهمن ماه 1397 در محل دفتر مرکزی بنیاد فرهنگی البرز با حضور تمامی اعضای هیئت امنا تشکیل گردید.

۱۳۹۷/۱۱/۱۴ بازگشت