ساختمان شماره چهار بنیاد فرهنگی البرز

سال ساخت این بنا 1367 بوده است که مجموعه تفکیک شده از یک قطعه باغ بوده  که بانو طلیعه البرز دختر مرحوم البرز آنرا وقف بنیاد فرهنگی البرز نموده است

این ساختمان شمالا به حیاط سینما سپیده جنوبا به کوچه امامزاده و ملک دیگری  غربا به ملک بنیاد ساختمان شماره 8  و شرقا به خیابان شریعتی محدود میشود

محدوه شهرداری این ساختمان ناحیه 1 و شهرداری منطقه 3 میباشد

این ساختمان دارای 13 رقبه و در3 طبقه بنا شده است که از این مقدار 5 باب واحد اداری  و 7 باب واحد تجاری مورد استفاده قرار گرفته است همچنین مساحت  اعیان در این ساختمان 1443 متر مربع میباشد

مسیرهای دسترسی به این ساختمان عبارتند از 1- میدان قدس خیابان شریعتی بعد از پل صدر  روبروی خیابان دولت ساختمان البرز2- مترو قلهک ،شریعتی به سمت دوراهی قلهک  جنب کوچه امامزاده

خدمات در این ساختمان متنوع  بوده و بسته به نیازشهروندان  اعم از لباس فروشی،لوازم کامپیوتری،لوازم التحریر و ....  قابل  ارائه میباشد

 
 
 
۱۳۹۵/۳/۱۷ بازگشت