ساختمان شماره دو بنیاد فرهنگی البرزساختمان شماره دو بنیاد فرهنگی البرز شامل هتل ایرانشهر و واحدهای تجاری آن

این ساختمان در سال 1341توسط مرحوم البرز خریداری شد و در آذر 1345 آنرا وقف بنیاد فرهنگی البرز نمود تا اواخر عمر مرحوم البرز ایشان در این ساختمان سکنی داشتند و این ساختمان قبل از انقلاب به هتل لوزان معروف بوده است

محدوده جغرافیایی این ساختمان عبارت است از  شمالا به خیابان مهرزاد جنوبه به خیابان نمازی شرقا به ملک دیگری و غربا به خیابان ایرانشهر متصل میباشد

این ساختمان در ناحیه 1 منطقه 6 شهرداری  قرار گرفته است

تعداد کل واحد های این ساختمان  13 رقبه  و در سه طبقه قابل استفاده میباشد که 12 باب مغازه تجاری و یک باب هتل مورد استفاده قرار گرفته است و مجموع اعیان آن 3294 متر مربع میباشد

مسیر دسترسی به ساختمان شماره 2: میدان فردوسی خیابان انقلاب خیابان ایرانشهر هتل ایرانشهر

خدمات ارائه شده در این ساختمان عبارت است از یک باب هتل که آماده خدمات رسانی به همشهریان عزیز میباشد و همینطور خدمات فتوکپی و شارژ کاتریج در این ساختمان قابل ارائه است

مدیر ساختمان جناب آقای  فرخ مهر بوده که ایشان رئیس جامعه هتل داران نیز میباشد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۱۳۹۵/۳/۱۷ بازگشت